Skip to content

I dansföreställningen ”Jag ser dig” utforskar vi temat identitet genom att undersöka hur vi formar oss i relation till den andra och vad som skapar ett Vi kontra ett Dem.

Publiken sitter på varsin sida av spelplatsen och blir därigenom en fysisk del av föreställningen, delar samma rum som dansarna. Frågorna ”Vem ser du när du ser mig? Vem ser jag när jag ser dig?” genomsyrar föreställningen som blir en reflektion över det ömsesidiga samspelet mellan synlighet och identitet.

Jag ser dig

2022

Uppdrag:
Scenografi och ljussättning

Koreografi Helena Franzén
Dans Anna Borràs, Noelle Guinoo Deriada, Ninos Josef, Jimmie Larsson
Musik Stefan Johansson
Ljus Håkan Jelk
Scenbild Håkan Jelk
Kostym Helena Franzén
Foto Håkan Jelk

Back To Top