Skip to content

Kanske är våra minnen ett slags tidsmaskiner som markerar vår dödlighet, ett slags fönster till ett tidigare liv, eller livet i framtiden. Vår tid är besatt av hågkomst, att samla in och dokumentera oss själva. Vi gör allt för att säkra vår egen existens. Våra subjektiva minnen är under ständig omtolkning och redigeras hela tiden. Vad blir då kvar av de minneskapslar vi alla bär omkring på?

Kan vi likställa vår förmåga att minnas med vår förmåga att glömma som samma slags överlevnadsmekanismer? Dansen uppstår och försvinner lika hastigt i nästa ögonblick, vad finns kvar? Fenomenet kan liknas vid det mänskliga minnet som på samma sätt utgörs av ett nu som ständigt omstruktureras och redigeras om.

What's left behind

2017

Uppdrag:
Scenbild och projektioner

Koreografi: Helena Franzén
Dansare: Katarina Eriksson, Joel Fritzon, Åsa Lundvik Gustavson, David Norsworthy, Elizaveta Penkova, Patricia Saliba.
Musik: Jukka Rintamäki. Musiker Daniel Hedin trombon, NorrlandsOperans Symfoniorkester
Ljusdesign: Markus Granqvist
Kostym: Helena Franzén
Scenbild och projektioner: Håkan Jelk
Producent: Lena Uhlander

Back To Top